Interviul personal – un sondaj individual, care este efectuat faţă în faţă, unu la unu cu respondentul. Cel mai des, efectuăm acest gen de interviuri cu ajutorul computerului (CAPI/CAWI), sau cu ajutorul tabletelor (TAPI). Întrebările sunt date după o ordine anumită cu ajutorul unei anchete structurate. La prima etapă de cercetare, intervievatorul trece cursul special de pregătire: acesta trebuie să înţeleagă cum să selecteze corect respondenţii, să însuşească regulile de efectuare ale unui interviu, precum şi metoda de stabilire a contactului personal.

AVANTAJELE INTERVIURILOR PERSONALE:

Posibilitatea de a demonstra vizual fişe cu variante de răspuns, modele, logouri, diferite tipuri de ambalaj şi alte materiale;
În discuţia personală faţă în faţă se poate înţelege dacă respondentul cu adevărat înţelege sensul întrebării şi cît de sincer e răspunsul acestuia;
Nu este limitat în timp: se recomandă ca durata unui interviu să fie între 25 şi 90 de minute (35-120 întrebări);
Discuţiile personale oferă posibilitatea de a comunica cu reprezentanţi din clase sociale greu accesibile;

DEZAVANTAJELE INTERVIURILOR PERSONALE:

Un preţ comparativ mai ridicat, deoarece include cheltuieli de transport, cheltuieli pentru imprimarea anchetelor şi multe alte cheltuieli;
Necesitatea unor cheltuieli mari de timp.

INTERVIURILE PERSONALE POT FI PETRECUTE:

La locul de trai al respondentului;
În stradă
În locurile de comercializare în masă
În încăperi special amenajate (сentral location face-to-face PAPI / CAPI interviews, hall-test).

INTERVIURILE PERSONALE LA LOCUL DE TRAI AL RESPONDENTULUI:

O metodă destul de dificilă, însă de obicei volumul şi specificarea scopurilor cercetărilor indică anume această alegere. Cel mai des este utilizată metoda de cursă a alegerii gospodăriilor – odată cu cotarea calităţilor vîrstnice ale respondenţilor. Utilizînd metoda sondajului în apartament, specialistul poate demonstra materiale vizuale (de exemplu, modele de produse), să definească structura de consum a produsului, să identifice caracteristicile de comportament şi caracteristicile psihografice ale respondenţilor. Se recomandă ca durata unui interviu: 15-50 min. (25-75 întrebări).

INTERVIURI ÎN STRADĂ

Este cea mai simplă şi economică metodă de colectare a datelor. Cu toate acestea există situaţii, cînd sondajul în stradă reprezintă cea mai optimă rezolvare a problemei Dvs., de exemplu, în cazul în care aveţi nevoie de a obţine date în termeni reduşi şi cu cheltuieli minime, să demonstraţi modele de produse, ceva nou şi multe alte mijloace vizuale. Eşantionul reprezentativ presupune căutarea respondenţilor în mod întîmplător.

INTERVIURI PERSONALE ÎN ÎNCĂPERI SPECIAL AMENAJATE

În cazuri în care structura anchetei este destul de complicată, cu multe treceri sau cicluri iar sondajul necesită demonstrarea unui număr mare de fişe sau imagini, se recomandă efectuarea sondajului în încăperi special amenajate. Comparativ cu interviul la locul de trai, aceste sondaje nu sunt efectuate de intervievatori, ci de moderatori special pregătiţi. Răspunsurile primite sunt introduse sau în anchetă sau în computer. Se recomandă o durată a interviului de 25-90 min. (25-75 întrebări).

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *